ТашПМИ Нокис филиалы «Хирургик кеселликлер» кафедрасы 2015 окыу жылы ушын Окыу методикалык жумыслары хаккында маглыумат

    2015-жылы август айында «Офтальмология, ЛОР, онкология хам нур диагностикасы» кафедрасы болып кайта дузилди хам кафедра баслыгы болып Курбаназаров Мурат Кунназарович сайланды. Кафедра курамында офтальмология, оториноларингология, стоматология, онкология, нур диагностикасы, УЗИ, урология панлери окытылады. 2015-2016 окыу жылы ушын «Офтальмология» панинен лекция хам амелий сабакларын Курбаназаров М.К. хам амелий сабакларын ассистент Аннаразова С,  «Оториноларингология» панинен асс Калбаев Н. хам асс-т Ж. Бекеев, «Стоматология панинин лекция хам амелий сабакларын асс Палекеева Г  «Онкология, Нур диагностика хам терапия,  панинин лекциясын м.и.к. Курбанов М, , ассистентлерден Каллибекова Н, УЗИ панинен  Ерекеева Г, Урология пани бойынша асс Кутлымуратов Р лар окытады. 
Таза окыу жылы басында кафедра панлери бойынша лекция хам практикалык сабаклар ушын календарь-тематикалык режелери хэм рейтинг бахалау системасы кайта корилип, толыктырылып дузилди.
   Лекция материаллары, практикалык сабаклар ушын методик корсетпелер, ис багдарламалар кайта корилип толыктырылды. Кафедрамыздагы окыу процессин таза заман талабына сайкес етип кафедранын пан окытыушылары озлеринин сабак процессинде таза педагогикалык усыллардан пайдаланыу бойынша бир канша жумыслар иследи. Сонын менен катар кафедра окытыушылары менен таза педагогикалык усылларды сабак процессинде пайдаланыу хам таза илимий жетискенликлерди сабакка колланыу бойынша кафедранын окыу-методикалык семинарында тема бойынша докладлар тынланды.
    ЛОР, Офтальмология, Стоматология, Урология, Онкология, Нур диагностика хам УЗИ панлеринин амелий сабакларында хазирги заман техникалык кураллардан ягни «Шыпакерлер окыу орайында»гы муляжлардан пайдаланып отиледи.  Бул муляжлар амелий сабакларды отиуде асиресе таза педагогик технология усылларын колланып отиу ушын бир канша колайлы шараят дузилди. Талабалардын бурынгыга караганда сабакка кызыгыушылыгы бир канша артты. Сабаклар ушын кафедрамызда плакатлар, слайдлар, микропрепаратлар  бар.

  • Автор: admin
  • 25-07-2019, 06:54
  • Посмотрели: 538