Илимий-изертлеỳ жумыслары

    Кафедрада илимий-изертлеỳ жумыслары 2015-2016 оқыỳ жылы ушын дүзилген ис режеге тийкарланып алып барылды. Ис режеге сәйкес жыл даỳамында 10 мәрте ИИЖ бойынша мәжилис өткерилди ҳәм онда күн тәртибиндеги мәселелер қарап шығылып, тийисли қарарлар қабыл етилди.
   Кафедрада панлер бойынша илимий семинарлар ислеп тур. Бул семинарлар оқыў жылы ушын дүзилген реже бойынша мәжилислер өткерди ҳәм бүгинги күнниң машқалалы темаларында баянатлар тыңланды. 
Кафедра баслығы, М.К.Курбаназаров «Жанубий Орол худудида яшовчи ахолида
миопия касаллигининг клиник утиш узгачаликлари» темасында докторлык диссертация бойынша илимий-изертлеу ислерин алып бармакда. Илимий маслахатчи: т.ф.д. проф. А.А.Юсупов
   Кафедрада «Студентлердиң илимий жәмийети» (СИЖ)  жақсы жумыс алып бармақта. Жәмийеттиң оқыỳ жылына дүзилген ис режеси орынланды. Реже бойынша коз, онкологик, урологик хам ЛОР кеселликлери пәнлери бойынша илимий-изертлеỳ жумысларын алып барыỳға инталы  талабалар бүгинги күнниң ең актуал мәселелери бойынша, атап айтқанда,  «Педиатрия иси» факультетиниң  502-топар талабасы Раушанова З «Жуткыншактын откир хам хроник исиниу кеселликлери» темасында, 613- топар талабасы Янгибаева Н «Сут бези ракы» темасында, 612-топар талабасы Бегалиева С «Коз гаухары кеселликлери» темасында Емлеу иси 614-топар талабасы Жумамуратов Д  «Сидик тас кеселлиги» атамасында, атамасында баянатлар таярлады. Бул баянатлар талабалар менен бирликте талқыланды. 
 
  • Автор: admin
  • 10-07-2017, 14:24
  • Посмотрели: 264